NEFROLOGIA

NEFROLOGIA Kraków

Lek. Izabela Krzysztonek-Weber, absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia ukończyła w 2006 roku. Po stażu podyplomowym związana zawodowo z Kliniką Nefrologii oraz Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie odbywała specjalizację z chorób wewnętrznych. W tym okresie zajmowała się przede wszystkim diagnozowaniem i leczeniem kłębuszkowych zapaleń nerek oraz niewydolności nerek w przebiegu chorób układowych. Jednocześnie od 2008 roku pełniła dyżury w stacjach dializ, obecnie na stacjach Fresenius Medical Care, ponadto odbywała turnusy w Uzdrowisku Wysowa, gdzie opiekowała się pacjentami dializowanymi

Tytuł specjalisty chorób wewnętrznych uzyskała w 2016 roku, a następnie rozpoczęła specjalizację z nefrologii, którą odbywała w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, na oddziale nefrologii i nadciśnienia tętniczego. Tytuł specjalisty nefrologii uzyskała w 2019 roku.

Po uzyskaniu specjalizacji kontynuowała rozwój zawodowy w dziedzinie nefrologii, a pogłębione umiejętności pozwoliły na jeszcze bardziej kompleksowe i kompletne podejście do problemów terapeutycznych pacjentów z chorobami nerek.

Ponad 12-letnie doświadczenie w opiece nad Pacjentami dializowanymi przyczyniło się do szczególnie szerokiego spojrzenia przez lek. Izabelę Krzysztonek-Weber na pacjenta z problemem przewlekłej choroby nerek (PChN). Specjalizuje się także w leczeniu przyczyn PChN, spowalnianiu postępu PChN oraz diagnostyki i leczeniu powikłań PChN, takich jak: zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej (m.in wtórna nadczynność przytarczyc) nadciśnienie tętnicze , hiperlipidemia, białkomocz, wtórna anemia (niedokrwistość), zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej w tym zapobieganie rozwojowi kwasicy. W przypadku konieczności wejścia w leczenie nerkozastępcze – przygotowanie Pacjenta do rozpoczęcia dializoterapii.

Pozostałe schorzenia nefrologiczne, którymi się zajmuje lek. Izabela Krzysztonek-Weber to:

  • Diagnostyka i leczenie śródmiąższowych zapaleń nerek.
  • Rozpoznawanie tubulopatii (zaburzenia cewek nerkowych).
  • Diagnostyka oraz leczenie zakażeń układu moczowego (ZUM), kamicy nerkowej oraz choroby kłębuszków nerkowych (glomerulopatie zarówno pierwotne jak i nabyte) ze szczególnym uwzględnieniem zespołu nerczycowego.

Zadzwoń po poradę lub umów się na konsultację

Skontaktuj się