W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną zdecydowaliśmy się zainstalować w Centrum Medycznym Medissa specjalistyczne dwufunkcyjne lampy biobójcze UVC LBPD-4. Eliminują one z powietrza substancje patogenne wymuszając obieg powietrza przez filtry węglowe i komorę, w której następuje naświetlenie promieniowaniem UV-C. Dzięki temu procesowi powietrze wraca do pomieszczenia wolne od drobnoustrojów i kurzu.